Rubrika: W221

Popis systemu W221

DPF (Diesel Particulate Filter)

Dieselové motory mají ve výfukových plynech poměrně vysoký obsah karcinogenních mikročástic. Tato emisní složka nejde odbourat pomocí klasického katalyzátoru, a proto byl vyvinut tzv. filtr pevných částic, který je schopen zachytit více jak 95% těchto uhlíkových mikročástic.

Filtr pevných částic je většinou označován jako DPF (Diesel Particulate Filter) nebo FAP (Filtre A Particules). Toto zařízení umožňuje vznětovým motorům dosáhnout nižší produkce pevných částic a plnit tak emisní předpisy. V každém vznětovém motoru vznikají při spalování paliva pevné částice (saze), jejich množství je odvislé od kvality spalování. Ta závisí na mnoha parametrech motoru, jako jsou přívod nasávaného vzduchu, způsob vstřikování paliva a rozložení plamene, ale i složení a kvalita paliva.

Princip:

Filtr pevných částic tvoří keramické těleso s voštinovou strukturou vytvořenou z karbidu křemíku, které je umístěno v kovovém plášti. Tělesem filtru procházejí výfukové plyny skrze pórovitou keramickou stěnu, ve které jsou pevné částice zachycovány. Aby nedocházelo k zanesení a ucpání filtru, jsou zachycené částečky spalovány a přeměňovány na oxid uhličitý (CO2) – tzv. regenerace filtru.

Regenerace filtru (tzv. vyhoření) je automatický proces trvající několik minut a nijak neovlivňující vnější projev motoru. Vlastní proces spalování pevných částic se děje při teplotách 600 – 650 °C. Takových teplot však dosahují spaliny u vznětových motorů jen při maximálním zatížení. Proto je dosažení zápalné teploty řešeno dvěma způsoby:

Systém s přídavným aditivem
Z přídavné nádržky je automaticky dávkováno aditivum přímo do palivové nádrže při každém jejím dotankování. Aditivum v nádržce vystačí přibližně na 100.000 km podle výrobce a jeho množství je kontrolováno elektronikou. V případě sníženého množství aditiva je řidič vyzván k návštěvě servisu.

Systém bez aditiva
Tento systém pracuje bez jakýchkoliv aditiv a je bezúdržbový. Existují dva režimy činnosti:
pasivní regenerace – při teplotách výfukových plynů 350 – 500°C dochází katalytickým spalováním automaticky k přeměně zachycených pevných částic na CO2
aktivní regenerace – přibližně po 1000 ujetých kilometrech je prostřednictvím krátkodobé změny spalovacího procesu zvýšena teplota výfukových plynů na 600°C a dojde ke spálení zachycených částic ve filtru

 

 

 

Historie:

Filtr pevných částic byl používán u stacionárních strojů již v roce 1980. Do automobilů se dostal mnohem později, dá se říct, že až s boomem vznětových motorů pro osobní vozy a se zpřísněním emisních předpisů. První standardně montovaný filtr pevných částic se objevil u nové generace motorů HDi (Peugeot a Citroen) až v roce 2000. Jeho prosazení do sériové výroby lze považovat za stejně významný krok, jako bylo zavedení katalyzátorů.

Co jste nevěděli:

Lze používat bionaftu, když má automobil filtr pevných částic?
Bionaftu (RME – Rapeseed Methylester) nelze z technických důvodů používat pro vozidla vybavená filtrem pevných částic. Bionafta má totiž vyšší reakční teplotu než motorová nafta, díky tomu by mohla být regenerace neúplná. V důsledku častějších výskytů regeneračních fází.

Co jsou pevné částice?
V každém vznětovém motoru vznikají při spalování nafty pevné částice (saze, particulate matter, PM). Částice jsou tvořeny množstvím nejrůznějších látek. Základ tvoří částice uhlíku o velikosti přibližně 0,05 mikrometru, na niž jsou nabaleny různé uhlovodíky, voda a sulfidy pocházející ze zbytků paliva a oleje. Dále je zde malé množství oxidů kovů vznikajících oděrem uvnitř motoru. Pevné částice jsou karcinogenní, proto jsou nebezpečné.

 

 

Text: Jan Sajdl

Přečíst článek

Mercedes Benz SBC Sensotronic Brake Control

SBC (Sensotronic Brake Control)

SBC je označení elektro-hydraulického brzdového systému od firmy BOSCH.

Elektro-hydraulický brzdový systém SBC z anglického Sensotronic Brake Control výrazně zvyšuje bezpečnost a komfort brzdění. Systém je doplňkem ABS, umožňuje elektronickou regulaci brzdové soustavy. V případě potřeby systém umožňuje zesílení brzdného účinku nebo ho reguluje v závislosti na aktuálním jízdním stavu.

Princip
Systém SBC je využíván u vozidel vybavených brzdovým systémem Brake-by-Wire, tedy elektronicky řízenými brzdami. Snímače evidují, s jakou intenzitou řidič ovládá brzdový pedál. Pomocí těchto signálů vypočítá systém SBC potřebný brzdný tlak pro jednotlivá kola. Brzdný tlak je pak rozváděn přes hydraulickou jednotku z vysokotlakého zásobníku do kolových brzd. Systém reaguje velmi rychle, neboť ve vysokotlakém zásobníku je brzdová kapalina vždy pod tlakem kolem 140 barů.

Elektronické řízení brzdového účinku každého kola zvlášť umožňuje do výpočtu brzdného tlaku pro každé jednotlivé kolo aplikovat také informace z elektronického stabilizačního programu ESP. Systém ESP při zatáčení brzdí vnější kola silněji než kola vnitřní, což zvyšuje stabilitu.

Do elektroniky SBC je také integrována funkce brzdového asistenta. Když systém zjistí velmi rychlé, ale zprvu nedostatečné silné sešlápnutí brzdového pedálu, pokládá to za nouzovou situaci a zvýší tlak v brzdovém potrubí.

Video


Individuální elektronická regulace brzdného tlaku na kolech pomocí SBC také optimalizuje funkci elektronického stabilizačního systému ESP. ESP může, díky neustálému tlaku v brzdovém potrubí, působit dříve a díky elektronické regulaci ještě s lepším odměřováním brzdné síly. Také známé pulzování brzdového pedálu při aktivaci ABS se z důvodu elektrického propojení mezi pedálem a brzdovou soustavou již nevyskytuje.

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.bosch.cz

 

 

 

 

 

Výpis SBC chybových kódů


C2100       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2101       A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC) Pokud se nevyskytuje žádná reklamace zákazníka, může být chyba vymazána.

C2102       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2103       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2104       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2105       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2106       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2107       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2108       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2109       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C210A       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C210B       Zkontrolovat řídicí jednotku.A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C210C      Zkontrolovat řídicí jednotku.A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C210D      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C210E       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C210F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2110       Zkontrolovat řídicí jednotku.A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C2111       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2112       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2113       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2114       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2115       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2116       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2117       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2118       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2119       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C211A       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C211B       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C211C      Zkontrolovat řídicí jednotku.A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C211D      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C211E       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C211F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2130       Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C2131       Tlaková nádoba vadná

C2132       Tlaková nádoba: zkontrolovat tlak vyvolaný předpětím.

C2133       Tato chyba může být ignorována a vymazána.

C2134       Jeden nebo více ze snímačů otáček mají nehodnověrné hodnoty

C2135       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2136       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2137       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2138       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2139       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C213A       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C213B       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C213C      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C213D      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C213E       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C214F       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C2153       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C2154       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C2155       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C2156       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C215A       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C215B       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C215C      Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C215D      Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C215E       Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C216A       Zkontrolovat napájecí napětí montážního prvku Ventilová relé

C216B       Zkontrolovat napájecí napětí montážního prvku Ventilová relé

C216D      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C216F       Zkontrolovat napájecí napětí montážního prvku Ventilová relé

C217A       Zkontrolovat napájecí napětí montážního prvku Ventilová relé

C217B       Zkontrolovat napájecí napětí montážního prvku Ventilová relé

C218F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2193       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2195       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21AF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21B3       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21B5       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21B7       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21BE      Chyba hydrauliky : Regulátor tlaku , Kolo vzadu vpravo

C21CF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21D3      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21D5      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21EF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21F3       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21F5       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21F7       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21FE      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vzadu vlevo

C220F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2214       Chyba hydrauliky: A7/3y6 (Sací regulační ventil vpředu vlevo)

C2231       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vlevo

C2235       Chyba hydrauliky: A7/3y6 (Sací regulační ventil vpředu vlevo)

C223D      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vlevo

C226F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2274       Chyba hydrauliky: A7/3y7 (Výfukový regulační ventil vpředu vlevo)

C2275       Chyba hydrauliky: A7/3y7 (Výfukový regulační ventil vpředu vlevo)

C227A       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C227B       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vlevo

C227C      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vlevo

C228F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2294       Chyba hydrauliky: A7/3y8 (Sací regulační ventil vpředu vpravo)

C22B1       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vpravo

C22B5       Chyba hydrauliky: A7/3y8 (Sací regulační ventil vpředu vpravo)

C22BD      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vpravo

C22CF      Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C22DD     Zkontrolovat zdroj napětí Vysokotlaké čerpadlo součásti A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce)

C22DE      Servisní práh (mez) dosažen

C22EF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C22F4       Chyba hydrauliky: A7/3y9 (Výfukový regulační ventil vpředu vpravo)

C22F5       Chyba hydrauliky: A7/3y9 (Výfukový regulační ventil vpředu vpravo)

C22FA      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C22FB      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vpravo

C22FC      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vpravo

C230F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2314       Chyba hydrauliky: A7/3y10 (Sací regulační ventil vzadu vlevo)

C2331       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vzadu vlevo

C2335       Chyba hydrauliky: A7/3y10 (Sací regulační ventil vzadu vlevo)

C233D      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vzadu vlevo

C2359       Servisní práh (mez) dosažen

C235A       Servisní práh (mez) dosažen

C235C      Servisní práh (mez) dosažen

C235D      Zkontrolovat provozní dobu součásti A7/3 (Hydraulická jednotka SBC).

C235E       Servisní práh (mez) dosažen

C236F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2372       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vlevo

C2374       Chyba hydrauliky: A7/3y11 (Výfukový regulační ventil vzadu vlevo)

C2375       Chyba hydrauliky: A7/3y11 (Výfukový regulační ventil vzadu vlevo)

C237A       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C237B       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vlevo

C237C      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vlevo

C238F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2394       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C23B1       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vpravo

C23B5       Chyba hydrauliky: A7/3y12 (Sací regulační ventil vzadu vpravo)

C23BD      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vpravo

C23CD     Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C23CE      Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C23CF      Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C23DD     Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C23EF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C23F2       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vpravo

C23F4       Chyba hydrauliky: A7/3y13 (Výfukový regulační ventil vzadu vpravo)

C23F5       Chyba hydrauliky: A7/3y13 (Výfukový regulační ventil vzadu vpravo)

C23FA      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C23FB      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vpravo

C23FC      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku , Kolo vzadu vpravo

C240F       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2411       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2412       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Provést vizuální kontrolu

C2413       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Vyčistit multipólový kroužek a popř. vyměnit za nový

C2414       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2415       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Interní chyba

C2417       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2419       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C241B       L6/1 (Snímač otáček vpředu vlevo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C242F       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2431       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2432       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Provést vizuální kontrolu

C2433       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Vyčistit multipólový kroužek a popř. vyměnit za nový

C2434       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2435       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Interní chyba

C2437       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2439       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C243B       L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C243D      L6/4 (Snímač otáček vzadu vpravo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C244F       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2451       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2452       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Provést vizuální kontrolu

C2453       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Vyčistit multipólový kroužek a popř. vyměnit za nový

C2454       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2455       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Interní chyba

C2457       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2459       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C245B       L6/2 (Snímač otáček vpředu vpravo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C246F       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2471       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2472       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Provést vizuální kontrolu

C2473       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Vyčistit multipólový kroužek a popř. vyměnit za nový

C2474       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2475       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Interní chyba

C2477       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat vedení/konektorový spoj

C2479       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C247B       L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C247D      L6/3 (Snímač otáček vzadu vlevo) : Zkontrolovat montážní polohu senzoru

C2484       Napájecí napětí (podpětí nebo přepětí) Sv. 87

C2485       Zkontrolovat napájení svorky 87

C2494       Překontrolování napájecího napětí součásti B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC)

C2495       Zkontrolovat proces buzení řídicí jednotky A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C2498       Servisní práh (mez) dosažen

C249B       Zkontrolovat vedení Stav systému do N10/1 (řídicí jednotka SAM s pojistkovým a reléový modulem, řidič) na Napětí

C249C      Zkontrolovat vedení Brzdové světlo do N10/1 (řídicí jednotka SAM s pojistkovým a reléový modulem, řidič) na Napětí

C249D      Vedení Rychlost – Signál statusu zkontrolovat na Napětí

C249E       Zajištění minimálního napětí

C249F       Zkontrolovat provozní dobu součásti A7/3 (Hydraulická jednotka SBC)

C24BD      Teplota montážního prvku A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC) v montážní jednotce A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce) je vyšší než 140 °C

C24BE Teplota montážního prvku A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC) v montážní jednotce A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce) je vyšší než 135 °C

C24C9      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C24CA      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C24CB      Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP)

C24CD     Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP).

C24CF      Součásti A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC) a N47-5 (řídicí jednotka ESP) spolu nezapadají.

C24D0      Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP)

C24D1      Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP)

C24D2      Řídicí jednotka N47-5 (řídicí jednotka ESP) je chybně kódována nebo se vyskytuje chyba při CAN-komunikaci s řídicí jednotkou A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C24D3 Řídicí jednotka N47-5 (řídicí jednotka ESP) je chybně kódována nebo se vyskytuje chyba při CAN-komunikaci s řídicí jednotkou A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C24D4      CAN-Fehler: Twin-EHB: ID171/170 zeitweise nicht empfangen

C24D5      CAN-Fehler: Twin-EHB: ID181/180 zeitweise nicht empfangen

C24D6      CAN-Fehler: Twin-EHB: ID191/190 zeitweise nicht empfangen

C24D7      CAN-Fehler: Twin-EHB: ID 183/182 zeitweise nicht empfangen

C24D8      CAN-Fehler: Twin-EHB: ID180, Botschaftszaehler fehlerhaft

C24D9      CAN-Fehler: Twin-EHB: ID170, Botschaftszaehler fehlerhaft

C24DA      Komunikace CAN s řídicí jednotkou N47-5 (řídicí jednotka ESP) je přerušena

C24DB      Komunikace CAN s řídicí jednotkou N47-5 (řídicí jednotka ESP) je přerušena

C24DC     Komunikace CAN s řídicí jednotkou N47-5 (řídicí jednotka ESP) je přerušena

C24DD Komunikace CAN s řídicí jednotkou N47-5 (řídicí jednotka ESP) je přerušena

C24DE      Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP)

C24DF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C24F7       Svorka 87 podpětí

C24F8       Přepětí na svorce 87

C24F9       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C24FB      Svorka 87 podpětí

C24FC      Svorka 87 podpětí

C24FD      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C250F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2511       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2512       Chyba hydrauliky : Regulátor tlaku , Kolo vpředu vlevo

C2513       Chyba hydrauliky : A7/3y1 (Dělicí ventil vpředu vlevo)

C2514       Chyba hydrauliky : A7/3y1 (Dělicí ventil vpředu vlevo)

C2515       Chyba hydrauliky : A7/3y1 (Dělicí ventil vpředu vlevo)

C2517       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C251E       Chyba hydrauliky : Regulátor tlaku , Kolo vpředu vlevo

C252F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2531       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2532       Chyba hydrauliky : Regulátor tlaku , Kolo vpředu vpravo

C2533       Chyba hydrauliky : A7/3y2 (Dělicí ventil vpředu vpravo)

C2534       Chyba hydrauliky : A7/3y2 (Dělicí ventil vpředu vpravo)

C2535       Chyba hydrauliky : A7/3y2 (Dělicí ventil vpředu vpravo)

C2537       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C253E       Chyba hydrauliky : Regulátor tlaku , Kolo vpředu vpravo

C254F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2551       Chyba hydrauliky : A7/3y3 (Vyvažovací ventil přední nápravy)

C2554       Chyba hydrauliky : A7/3y3 (Vyvažovací ventil přední nápravy)

C2573       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2575       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C258F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2591       Chyba hydrauliky : A7/3y4 (Vyvažovací ventil zadní nápravy)

C2594       Chyba hydrauliky : A7/3y4 (Vyvažovací ventil zadní nápravy)

C25B3       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C25B5       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C25D0      Chyba hydrauliky : Ovládací jednotka brzd (BOU)

C25D2      Chyba hydrauliky : Brzdová kapalina je zastaralá

C25D3      Tlaková nádoba: zkontrolovat tlak vyvolaný předpětím

C25D4      Chyba hydrauliky : Zásobování tlakem chybí nebo není dostatečné

C25D6      Tato chyba může být ignorována a vymazána

C25D7      Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C25D8      Překontrolovat kolové brzdy na mechanické chyby

C25D9      Překontrolovat kolové brzdy na mechanické chyby

C25DA      Kolová brzda byla tepelně přetížená

C25DC     Tato chyba může být ignorována a vymazána

C25DE      Zkontrolovat součást S9/1 (Spínač brzdových světel)

C25EB      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C25EF      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C260F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2613       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2615       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2617       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C261C      Chyba hydrauliky : Ovládací jednotka brzd (BOU)

C261D      Chyba hydrauliky : Ovládací jednotka brzd (BOU)

C261E       Chyba hydrauliky nebo spínač brzdových světel vadný

C262F       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2633       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2634       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2635       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2647       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C264C      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2651       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2652       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2653       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2654       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2655       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2656       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2657       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2658       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2659       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C265A       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C265B       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C265C      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C265D      B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Elektrická chyba

C265E       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Elektrická chyba

C2666       Chyba hydrauliky nebo spínač brzdových světel vadný

C2667       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Elektrická chyba

C2669       Chyba hydrauliky : B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC)

C266A       Chyba hydrauliky : B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC)

C266C      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C266D      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C266E       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2671       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2672       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2673       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2674       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2675       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2676       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2677       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2678       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C2679       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C267A       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C267B       Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C267C      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C267D      B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Elektrická chyba

C267E       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Elektrická chyba

C2697       Chyba hydrauliky : Ovládací jednotka brzd (BOU)

C2698       Chyba hydrauliky : A7/3y1 (Dělicí ventil vpředu vlevo) , A7/3y2 (Dělicí ventil vpředu vpravo)

C2699       Chyba hydrauliky : A7/3y1 (Dělicí ventil vpředu vlevo) , A7/3y2 (Dělicí ventil vpředu vpravo)

C269A       Chyba hydrauliky : Ovládací jednotka brzd (BOU)

C26B8       Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C26B9       Jednotka A7/3 (Hydraulická jednotka systému trakce), interní chyba

C26BA      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26BB      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26BC      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26BE      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26D9      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C26DA      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C26DB      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26DE      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26EC      Chyba servisu : Systém ‚SBC‘ deaktivován

C26ED      Zkontrolovat zdroj napětí (sv. 30) součásti A7/3m1 (Vysokotlaké plnicí čerpadlo)

C26EE      Zkontrolovat zdroj napětí na řídicí jednotce A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC)

C26EF      Zkontrolovat zdroj napětí (sv. 30) součásti A7/3m1 (Vysokotlaké plnicí čerpadlo)

C26F0       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C26F5       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C26F9       Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26FA      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26FB      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C26FD      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C26FE      Chyba hydrauliky : Zásobování tlaku narušeno

C271E       Snímač otáček: zkrat na plusu

C271D      Tato chyba může být ignorována a vymazána.

C273E       Identifikace řídící jednotky

C273F       Identifikace řídící jednotky Nedefinovaný

C275E       Snímač otáček na přední nápravě.

C277E       Snímač otáček na zadní nápravě.

C279D      Chyba hydrauliky : A7/3b1 (Snímač vstupního tlaku přední nápravy)

C279E       Chyba hydrauliky : A7/3b1 (Snímač vstupního tlaku přední nápravy)

C27BB      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná.

C27BC      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C27BD      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C27BE      Součást B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) je vadná

C27DE      Verze hardwaru a softwaru u obou přístrojů musí být kompatibilní (identické)

C264F       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Přerušení vedení

C2650       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Přerušení vedení

C266F       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Přerušení vedení

C2670       B37/1 (Snímač polohy pedálu SBC) : Přerušení vedení

C217D      Zajištění minimálního napětí

C2618       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2192       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba Diagnostický asistenční

C2199       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21B2       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21B9       Tato chyba může být ignorována a vymazána

C21D2      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21D9      Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21F2       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C21F9       Tato chyba může být ignorována a vymazána.

C2234       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vlevo

C223C      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vlevo

C22B4       Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vpravo

C22BC      Chyba hydrauliky: Regulátor tlaku, Kolo vpředu vpravo

C254E       Chyba hydrauliky: A7/3y3 (Vyvažovací ventil přední nápravy)

C258E       Chyba hydrauliky: A7/3y4 (Vyvažovací ventil zadní nápravy)

C25CE      Překontrolovat kolové brzdy na mechanické chyby.

C25D1      Chyba hydrauliky: Zásobování tlaku narušeno

C25D5      Chyba hydrauliky: Zásobování tlaku narušeno

C25EE      Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP)

C2612       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2619       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2632       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C2638       Řídicí jednotka A7/3n1 (Řídicí jednotka SBC), interní chyba

C26DC     Chyba hydrauliky: Zásobování tlaku narušeno

C26DD     Zkontrolovat spojení CAN k N47-5 (řídicí jednotka ESP)

C25CD     Překontrolovat kolové brzdy na mechanické chyby

C2356       Chyba hydrauliky: Odvzdušňovací proces

Přečíst článek

Airmatic

Airmatic je označení vzduchového pérování automobilů Mercedes Benz.

AIRMATIC Dual Control automaticky přizpůsobuje pneumatické pérování tvrdšímu nebo měkčímu nastavení podle stavu vozovky a individuálního stylu řízení – od komfortního po sportovní. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Poloaktivní pneumatické pérování AIRMATIC Dual Control nabízí zlepšení oproti klasickým systémům s ocelovými pružinami s ohledem na komfort/útlum kol a bezpečnost. Ve sportovním i komfortním režimu elektronicky regulované poloaktivní pneumatické odpružení AIRMATIC Dual Control s adaptivním systémem tlumení ADS II funguje plně automaticky. Elektronika upravuje útlumovou charakteristiku pneumatického odpružení podle aktuální jízdní situace. Když snímače detekují sportovní styl řízení, základní odpružení upřednostňující komfortní styl se automaticky změní na tužší charakteristiku. Charakter odpružení lze ovladačem nastavovat ručně. Elektronický systém využívá čtyři různé útlumové charakteristiky odpružení (ADS II) pro každé kolo zvlášť podle aktuálních potřeb a stavu vozovky. Integrovaný systém regulace světlé výšky zajišťuje konstantní světlost podvozku i při plném zatížení vozidla. Při rychlosti nad cca 140 km/h vozidlo automaticky klesne o 15 mm za účelem snížení odporu vzduchu. Při rychlosti pod cca 70 km/h se vozidlo vrátí do původní úrovně. Na špatných silnicích můžete zvýšit světlou výšku vozidla ručně o cca 25 mm. Poté, co vozidlo nějakou dobu pojede rychlostí 80 km/h nebo překročí 120 km/h, ho systém automaticky vrátí do původní výšky.
Nabízíme náhradní díly včetne kompresorů na všechny druhy vzduchových podvozků nejen Mercedes Benz
90% veškereho sortimentu máme skladem
Přečíst článek

Mercedes Benz ABC Active body control

ABC (Active Body Control)

ABC je zkratka označující aktivní zavěšení kol. Elektronicky řízené hydraulické válce udržují konstantní světlou výšku vozu nezávisle na jeho zatížení, dále kompenzují sklon karosérie při akceleraci, při jízdě v zatáčce nebo brždění. Systém rovněž tlumí vibrace automobilu do 6 Hz.

Zkratka ABC z anglického Active Body Control označuje aktivně regulovaný podvozek. Tuto zkratku používá především automobilka Mercedes-Benz. Aktivní podvozek má přinést komfortnější a bezpečnější jízdu. Vývoj tohoto systému trval 20 let a poprvé byl aplikován ve voze Mercedes Coupé CL, jehož sériová výroba se rozběhla koncem roku 1999.

Uvedení tohoto systému do sériové výroby pokládají odborníci za významný milník v podvozkové technice.Díky systému ABC lze řešit protichůdné požadavky komfortní jízdy a bezpečné jízdy. Aktivní podvozek velmi rychle přizpůsobuje odpružení karoserie aktuální jízdní situaci prostřednictvím vysokotlakového kapalinového systému, náročné sensoriky a výkonných procesorů. Systém Active Body Control tak snižuje pohyby karoserie při rozjezdu, jízdě v zatáčce a během brzdění až o 68%. Během slalomového testu se jasně prokázalo, že nový Mercedes-Benz CL projíždí zatáčky s mnohem menším dynamickým náklonem, podle jízdní situace až o 50% nižším. Kupé zároveň dosahuje přibližně stejného komfortu jako vozy třídy S, sériově vybavené vzduchovým odpružením Airmatic.

ukázka rozdílu v náklonu karoserie se systémem ABC a bez něj

Řidič si může vybrat ze dvou programů, které jednoduše mění pomocí tlačítka na přístrojové desce. Program „Komfort“ dává vozu kupé jízdní komfort limuzíny. Naopak volič v poloze „Sport“ naladí podvozek na vlastnosti sportovního vozu.

Systém ABC neustále kontroluje a upravuje polohu karoserie za spolupráce elektronických, hydraulických a mechanických prvků. Vyspělá senzorika systému Active Body Control rozezná pohyby karoserie již v počátcích a může je během zlomku sekundy reagovat na novou situaci.

Jak systém ABC funguje?
Každé kolo má vlastní elektronicky řízený hydraulický válec umístěný přímo v tlumící a pružící jednotce. Tento hydraulický válec generuje přídavnou sílu a tím koriguje celkovou sílu ve vinuté pružině. Na základě příkazů z řídící jednotky a podle aktuálních požadavků tak hydraulické válce ovlivňující účinek vinuté pružiny. Řídící jednotka provádí tuto regulaci každých 10 ms.

 

schematické znárornění systému ABC

Regulace systému Active Body Control je frekvenčně filtrována na svislé pohyby karoserie do nejvýše 6 Hz. To jsou kmity, které ovlivňují komfort jízdy a běžně se vyskytují např. při přejezdu nerovností, při brzdění nebo během jízdy v zatáčce. Pro vyšší frekvence kmitání kol Mercedes-Benz používá stejně jako dříve pasivní plynokapalinové tlumiče pérování a vinuté pružiny. Díky systému ABC však mohou být tyto komponenty nastaveny a odladěny na vyšší bezpečnost, aniž by toto nastavení ubralo z celkového cestovního komfortu.

Systém je zajímavý také tím, že automobil s ABC nepotřebuje příčné stabilizátory.

Přečíst článek

Sdílet